Pályázati kiírás 2021

Az Eszterházy Károly Egyetem Tudományos Diákkörei idén ősszel ismét meghirdetik „Tudományról Diákoknak Kíváncsiságból (TDK) – Tehetségútlevél a felsőoktatásba” elnevezésű pályázatukat 10-12. évfolyamon tanuló középiskolás diákok részére. Tavaly újabb tudományterületekkel bővült témakínálatunk, így most már társadalom- és természettudományi, valamint művészeti területekről egyaránt várunk pályaműveket. A javasolt témákat az 1. számú melléklet tartalmazza. Olyan dolgozatokat is szívesen fogadunk, amelyek interdiszciplináris jellegűek, egy adott témánál többféle tudományterület eredményeit, megközelítési módszerét ötvözik.

A tudományos diákköri mozgalom (TDK), a felsőoktatásban tanuló tehetséges, a tudományos problémafelvetés iránt érzékenységet mutató vagy egy-egy művészeti ágban kiemelkedő képességű hallgatókat segíti kutatásaik megvalósításában, eredményeik publikálásában, alkotásaik bemutatásában. A felsőoktatást jellemző és a TDK-ban megvalósuló tehetséggondozás folytatása a középiskolákban folyó tehetséggondozásnak. A tanulmányaikat felsőoktatási intézményben folytató középiskolásoknak alapvető érdeke, hogy megtalálják azokat a TDK-köröket az általuk választott felsőoktatási intézményben, amelyek segíthetik őket tudományos és művészeti előmenetelükben. Pályázati kiírásunkkal hidat szeretnénk képezni a középiskolákban és a felsőoktatásban zajló tehetséggondozás között, azzal a céllal, hogy a középiskolás diákok minél hamarabb betekintést nyerhessenek a felsőoktatásban zajló TDK-tevékenységbe, s így későbbi választásuk és felsőoktatási tanulmányaik megkezdése során tudatosan keressék azokat a műhelyeket, melyek segíteni tudják őket tehetségük kibontakoztatásában. Ennek a tudatosságnak a kialakítását és annak első lépését támogatja az általunk kiírt pályázat. A pályázat ettől az évtől – az eddigi igényeket és tapasztalatokat is figyelembe véve – több típusú megmérettetésre ad lehetőséget. Pályázni lehet tudományos témájú esszével, rövidfilmmel, természettudományos kísérleti filmekkel, tematikus fotó-anyaggal, önálló képzőművészeti alkotással (pl. versek, festmények, grafikák), illetve egyéni vagy csoportos élőzenei produkcióval (a témákat lásd az 1. sz. mellékletben, a tartalmi és a formai ajánlásokat, ill. követelményeket a 2. sz. mellékletben).

A pályázati felhívás, a pályázat menete:

A pályázati felhívással kapcsolatban kérjük az Ön segítségét. Kérjük, juttassa el olyan munkatársának a felhívásunkat, aki érintett a tehetséggondozásban, s aki támogatja azokat a diákokat, akik érdeklődhetnek ezen pályázat iránt.

Kérjük, hogy diákjaik részvételi szándékukat a weboldalunkon történő regisztrációval jelezzék 2020. december 18-ig. (A weboldal címe: http://tehetsegutlevel.uni-eszterhazy.hu). Azoknak a diákoknak a pályázatát fogadjuk el, akik 2021. január 7-ig webfelületünkre feltöltik a tartalmi és formai elvárásoknak megfelelő pályaművüket korábbi regisztrációjuk alá (a „Szakmai anyag” mezőhöz).

A pályamunkák értékelése után, várhatóan 2021. január 15-től lehet megtekinteni a fent említett webfelületen – a korábbi regisztráció alatt –, hogy a beküldött pályázat előadásposzterelőadás vagy művészeti produkció kategóriába került-e besorolásra.

A pályaművek íróinak, a művészeti alkotások készítőinek, előadóinak 2021. február 4-én (amennyiben az aktuális járványügyi intézkedések lehetővé teszik, akkor offline, tervezetten 10 –17 óra között, vendégvárással, étkezéssel; ha nem teszik lehetővé, akkor online felületen) egy közösségi TDK-rendezvény keretében lesz lehetősége prezentáció vagy poszter formájában előadni, illetve művészeti előadás keretében bemutatni művüket. (Iránymutatás az előadáshoz, poszter-előadáshoz, kísérletekhez stb. a 3. sz. mellékletben.) Erre a rendezvényre minden pályamű beküldőjét és felkészítő tanárát meghívjuk, és emléklapot kapnak intézményünktől.

A segítő középiskolai pedagógusok és a felsőoktatási TDK-mozgalomban dolgozó oktatók is találkoznak egymással ezen a rendezvényen, s megosztják tapasztalataikat. Közben az előadásra felkért diákok, valamint a pályamunkákat beküldő, de előadási jogosultságot nem szerzett diákok és a TDK-mozgalomban tevékenykedő egyetemi hallgatók is találkoznak egymással, motiválják egymást, s megismerkednek a tehetséggondozás középiskolai és felsőoktatási sajátosságaival. A pályamunkájukat, művészeti alkotást bemutató diákok között szekciónként helyezéseket állapítunk meg.

Előző évi tapasztalataink is azt mutatják, hogy a rendezvény segíti a fent bemutatott közös céljaink megvalósítását, s valódi hidat képez a köznevelés és a felsőoktatás tudományos jellegű tehetséggondozói tevékenységrendszere között.

Várjuk visszajelzését, valamint segítő együttműködését ezúton is köszönjük!

Bármilyen észrevétele vagy kérdése van a pályázattal kapcsolatosan, kérjük, írjon nekünk levelet az alábbi e-mail címre: tehetsegutlevel@uni-eszterhazy.hu.

Eger, 2021. november 2.

Tisztelettel:

Dr. Hadnagy József, főiskolai docens
Eszterházy Károly Egyetem – Gazdaságtudományi Kar – Társadalomtudományi Intézet
Szociálpedagógia Tanszék
„Tudományról Diákoknak Kíváncsiságból (TDK) – Tehetségútlevél a felsőoktatásba” pályázat intézményi koordinátora
hadnagy.jozsef@uni-eszterhazy.hu

1. sz. melléklet

Az alábbi témakörökben várunk pályaműveket. A lentebb olvasható témák nem címeket, hanem tématerületeket jelölnek! A címeket a pályázók egyénileg adják, és beküldésnél megjelölik, hogy melyik területhez kapcsolódik a dolgozat. Interdiszciplináris pályamunkáknál azt a területet érdemes kiválasztani, amelyhez a dolgozat fő eredményei kapcsolódnak. A szekciókat a beérkezett pályaművekből a megjelölt terület figyelembevételével alakítjuk ki.

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

21. századi IKT-eszközök az oktatásban

 • Kiterjesztett valóság az oktatásban
 • Tabletek és okostelefonok a tanórán
 • LEGO és LEGO-robotok az oktatásban
 • Kísérletező LEGO-robotok az órákon
 • Megépíthető matematika (MoreToMath)
 • Robotok a fizika-órán

Gazdasági tudatosság

 • Biztonságos pénzkezelés és vagyontartás a háztartásokban
 • A vállalkozói siker titka (Mire vállalkozik a vállalkozó?)
 • Milyen a jó vállalati menedzser?
 • Beruházások kockázatmentes tervezése
 • Az adók szerepe – kapu vagy kiskapu?

Irodalom

 • Klasszikusok vagy kortársak? Milyen a jó (kötelező) olvasmány?
 • Kortárs disztópiák
 • Irodalom és önismeret
 • Miben segíthet a mese a kamaszoknak?
 • Olvasóvá nevelés az ifjúsági irodalom segítségével
 • A lokális irodalmi emlékezet szerepe
 • Női irodalom, női olvasó a közoktatásban
 • Világirodalmi hatások napjainkban
 • Hogyan értelmezheti újra a kortárs irodalom a klasszikus műveket?
 • Társadalmi problémák irodalmi megjelenítése
 • Populáris költészet a népdaltól a slam poetryig
 • Önálló alkotás (pl. vers, novella)

Könyvtár

 • A jövő könyvtára
 • A 21. század könyvtárosa
 • Az információs műveltség keretei (fogalma, szerepe, lehetőségei)
 • A 21. századi tanár és tanuló jellemzői
 • Hogyan tanulunk a 21. században? Új tanulási környezetek
 • A könyvtár tanulást segítő szerepe egy középiskolás szemével
 • Megfér-e egymás mellett a hagyományos és a modern könyvtár?

Közösségi művelődés – közművelődés – szabadidő-eltöltési szokások

 • A fesztiválok közönsége, helye és szerepe a kulturális fogyasztásban
 • Kulturálódási és szabadidő-eltöltési szokások
 • Egy (kulturális, sport-) rendezvény elemzése
 • A kultúra és a turizmus találkozási lehetőségei
 • Közösségi művelődés, közösségi tanulás lakóhelyemen
 • Közművelődési intézmények közönsége
 • Közművelődési intézmények – nem formális tanulási környezet
 • Művelődésszociológiai kutatások
 • Élethosszig tartó tanulás
 • Szellemi rekreációs tevékenységek
 • Az iskolán kívüli tanulás terepei
 • Civil szervezetek által kínált művelődési lehetőségek
 • Fiatalok szabadidő-eltöltési szokásai

Kulturális örökség

 • Saját kulturális örökségem – létezik ilyen?
 • Lakóhelyem kulturális értékei
 • Helyi és regionális értéktárak
 • Kulturális örökségi elemek a régióban
 • Mire jó a nemzeti vagy világörökség cím?
 • A helyi örökség, a nemzeti örökség és a világörökség egymásra épülése
 • A hagyományok megtartó ereje
 • A szellemi kulturális örökség (népszokások, új hagyományok) jelentősége
 • Az írott kulturális örökség (könyvtárak, levéltárak) jelentősége
 • A tárgyi kulturális örökség (múzeumok) jelentősége: idejétmúlt vagy szükséges intézmények?
 • Az épített kulturális örökség (lakóépületek, kastélyok, várak) jelentősége
 • A táji/természeti kulturális örökség (tájvédelmi körzetek, természetvédelmi területek) jelentősége
 • Mire valók a kulturális közintézmények?
 • A kulturális turizmus aktuális kérdései
 • A vallási turizmus kérdései
 • A kultúrák keveredése és ennek következményei
 • Múzeumpedagógia – élménypedagógia – örökségpedagógia
 • Segíti-e a múzeumpedagógia a múlt megértését?
 • A múzeum tanulást segítő szerepe egy középiskolás szemével
 • Egyéb: bármilyen téma, amely akár szubjektív, akár objektív módon kapcsolódik a kulturális örökség széles vizsgálódási területéhez

Filozófia

 • Milyen sajátos etikai kérdéseket, dilemmákat vet fel a járványhelyzet egy középiskolás diák szempontjából?
 • A modern ipari/információs technológiák alkalmazásának néhány etikai dilemmája.
 • Szókratész a 21. században. (Mit csinálna, hogy viselkedne ma Szókratész a közösségi médiák korában?)
 • Erkölcsi-etikai kérdések-dilemmák egy szabadon választott irodalmi vagy más művészeti alkotásban (ne kötelező olvasmányt válasszatok!).
 • Vannak-e etikai természetű ellentétek a ma élő nemzedékek között a Covid-járvány, illetve a globális fölmelegedés okozta környezeti válság tekintetében? (A kérdések közül lehet választani is, de együtt is megválaszolhatóak.)

Nyelv, nyelvészet

 • Online játékos közösségek nyelvi jellemzői
 • Közösségi oldalak nyelvhasználata
 • Társalgások szerveződése a közösségi oldalakon
 • Alakzatok és metaforák a reklámnyelvben
 • Hatásos? Hatásvadász? Hatástalan? (reklámok nyelvi elemzése)
 • Képi metaforák az internetes mémekben
 • Egy slágerszöveg, dalszöveg nyelvi-stilisztikai elemzése
 • A csetnyelv hatása a fiatalok írásbeli és szóbeli kommunikációjára
 • „Hajrá, magyarok!”, avagy a magyar sportszurkolók nyelvhasználata
 • Osztályunk stílusa (egyedi nyelvi sajátosságok, kiscsoportszleng egy kisközösségben)
 • Bulvárhírek nyelvi elemzése
 • Hogyan köszönjek, hogyan szólítsam? Megszólítási és köszönési gondok a tizenévesek szemével

Pedagógia (nevelés, tanítás, tanulás, iskolák, pedagógusok)

 • Sport és nevelés
 • Parasportok üzenete
 • Nevelés az ifjúsági mozgalmakban
 • Egyenlőtlenségek az oktatásban
 • Egyéni utak a fejlődésben
 • Tanár-diák kommunikáció
 • Alternatív pedagógiák
 • Milyen a jó iskola?
 • A tehetséggondozás az iskolában
 • Tehetséggondozás az iskolán kívül
 • Érték és ifjúság
 • Ifjúsági szubkultúrák és iskolai elvárások
 • Hatékony kommunikáció az iskolában
 • Iskolák a múltban
 • Tanáregyéniségek a múltból
 • Nyelvtanulás a középiskolások szemével
 • Kisgyermekkori nyelvoktatás
 • Digitális eszközök az iskolában?

Pszichológia

 • A játék szerepe a gyermeki személyiségfejlődésben
 • A mentális egészség megőrzése a 21. században
 • A mese szerepe a gyermeki személyiség fejlődésében
 • Reklámpszichológia (pl. reklámok elemzése, egy termékkel/szolgáltatással kapcsolatos reklám terve, s annak pszichológiai háttere)
 • Sport és pszichológia
 • Az internet pszichológiája
 • Egy műalkotás (sorozat, film, regény…) pszichológiai elemzése
 • Karanténpszichológia
 • Bármilyen pszichológiával kapcsolatos téma

Szociálpedagógia – társadalmi jelenségek, társadalmi kérdések

 • A kortárs segítés tapasztalatai
 • Elidegenedés és vagy egyénieskedés?
 • A közösség szerepe a mai iskolában
 • A közösségi szolgálat tapasztalatainak elemzése
 • Együtt élni? Kikkel? Hogyan? (Kisebbségek a mai Magyarországon)
 • Iskolai szegregáció. Kivel járunk egy iskolába?
 • A migráció társadalmi vetületei. Mit tehetünk? Mit kell tennünk?
 • Szociális biztonság
 • Hátrányos helyzet, előnyös megoldások
 • Milyen egy jó iskola?
 • Érték és ifjúság
 • Fiatalok szabadidő-eltöltési szokásai
 • Hatékony kommunikáció az iskolában
 • Ifjúsági szubkultúrák és iskolai elvárások
 • Iskolai légkör – tanár-diák viszony
 • Iskolák a múltban
 • Jó óvoda
 • Közösség vagy magány? A 21. század kihívásai
 • Az adatvédelem és a digitális világ
 • Tehetséggondozás az iskolában. Kit tartunk tehetségnek?
 • Társadalmi devianciák: drog, bűnözés, prostitúció, ahogyan mi látjuk
 • Odafigyelünk a másikra, másokra?
 • A pályaválasztás örömei és nehézségei
 • Leválás a szülőkről
 • Kamasz lettem! Ezt hogy kell csinálni?
 • Egészséges fiatalok. (Életmód és annak vetületei)
 • Az ÉN megjelenése a közösségi oldalakon
 • Deviáns ifjúság, ifjúsági devianciák?
 • Egyéni utak a fejlődésben
 • Egyenlőtlenségek az oktatásban
 • Online és/vagy offline közösségi élet
 • Az örökbefogadás hatásai a gyermek személyiségfejlődésére
 • Patchwork családok
 • Bármilyen társadalmi jelenség, probléma leírása, elemzése diák szemmel

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

Biológia

 • Az állatkertek szerepe a fajok megőrzésében. Milyen egy jó állatkert? Melyek az állatkertek legfontosabb feladatai?
 • Védett állatok és élőhelyük. Mutass be egy, a lakóhelyed közelében előforduló védett állatot! Milyen az életmódja, elterjedése? Mi a környezetvédelmi jelentősége?
 • Hazai erdők védelme. Milyen hatással van/lesz az éghajlatváltozás erdeinkre? Milyen problémákat okoz a környezetszennyezés? Hogyan ellensúlyozhatjuk a természetes élőhelyek zsugorodása miatti problémákat? Hogyan segíthetjük az erdei fajok túlélését?
 • Élet a városban. Mutass be egy városi életközösséget! Milyen szerepe lehet a városi élőhelyeknek a természetes élőlényközösségek túlélése szempontjából?
 • Vizes élőhelyek jelentősége. Mutasd be egy környezetedben levő vizes élőhely természetföldrajzi és/vagy ökológiai jellemzőit! Milyen fajok élnek ott? Mely fajokat veszélyezteti a vízszennyezettség? Milyen következményei vannak a vizek elszennyeződésének?
 • Az alvás biológiája és pszichológiája. Miért alakult ki az alvás az élővilágban? Mi történik alvás alatt agyunkban, szervezetünkben? Hogyan kacsolódik az alvás a tanuláshoz?
 • Milyen károkat okoznak a drogok idegrendszerünkben? Hogyan hatnak a drogok? Mit jelent a függőség? Hogyan alakul ki? Milyen a hatékony prevenció?
 • Járványok régen és ma.
 • Vírusok terjedése, vírusok evolúciója. Milyen a sikeres vírus, milyen a sikeres védekezés?

Fizika

 • A szabadrúgás művészete, avagy mit tudhat C. Ronaldo a Magnus -effektusról?
 • A gömb, a gyöngy és a mennydörgés.
 • A tensegrity modell és az emberi test
 • Egy egyszerű tensegrity modell vizsgálata
 • Játszd el a fizikát!

Földtudomány

 • Egy OTDK kutatóműhely vagy egy ott folyó téma bemutatása az ország bármely egyeteméről
 • Emberi eredetű felszínformák megfigyelése saját településen vagy Eger környékén
 • Terepklimatológia mérések és megfigyelések és ezek napi, havi jellemzőinek ábrázolása
 • Szántóföldi növényállományok, gyümölcsösök, szőlők, erdők mikroklímájának mérése, jellemzése
 • “Extrém” időjárási események előfordulása a félév során;
 • Éghajlatváltozás – amit minden nap érzékelünk belőle
 • Mitől jó az egri bor? – Eger mezoklímája
 • Városklíma (az adott településre vonatkozóan) hősziget intenzitásának mérése
 • A fák, egyéb mezőgazdasági növényállományok intercepciós (csapadék- felfogó) hatékonyságának mérése különböző csapadékintenzitások estében
 • Termesztett növények levélfelszín-hőmérsékletének vizsgálata különböző időjárási helyzetekben
 • Hogyan látod egy kiválasztott település vagy térség közlekedését (személyes tapasztalatok, saját fotók, igények és ötletek felvetésével)?
 • Településmorfológiai és település-földrajzi vizsgálatok az integrált településfejlesztés jegyében (fotóval dokumentált település-szerkezet vizsgálat, kapcsolt rövid településszerkezeti leírással)
 • Közösségvezérelt településfejlesztés a falumban/városomban
 • Figyeld meg egy választott szaktanterem (fizika, földrajz) oktatási segédeszközökkel való felszereltségét! Ezt nézd meg a településed minél több iskolájában! Készíts felmérést ezek használati gyakoriságáról 9-10 évfolyamos tanulókkal!
 • Rövid szakmai bemutatóval összekapcsolt saját fotósorozat bemutatása a településedet körülvevő geokörnyezetről (kőzetek, felszínformák, felszíni vizek, talajok), értékekről.
 • Egy konkrét környezeti méréssorozat és annak elemzése pl. a településen átfolyó patak szennyezettségéről, légszennyezésről stb.
 • A környezeti attitűd, tudás mérése egy adott közösségben (iskola, település stb.)
 • Egy település környezeti állapotának jellemzése (hulladék, szennyezés, értékmegőrzés stb.) saját megfigyelések, vizsgálatok alapján
 • Egy természetvédelmi terület geoértékeinek felmérése és bemutató (ismeretterjesztő) anyagának elkészítése
 • Az ember élettelen környezeti elemekre gyakorolt hatásainak vizsgálata egy választott település vagy tájegység példáján
 • Egyedi tájértékek felvétele a kiválasztott településen (tájértéki adatlap segítségével).
 • Vízbizonytalanság Eger környékén
 • Geoértékek felvétele a kiválasztott településen vagy tájrészlet példáján.
 • Természetjáró infrastuktúra és jelzések felmérése egy kiválasztott turistaút példáján
 • Természetes kövekből készült városi, falusi építőelemek (lábazat, kerítés, párkányok, egyéb díszítő elemek stb.) feltérképezése, a kőzet eredetének, állapotának jellemzése
 • Egy filmbéli táj földrajzi leírása
 • Tér-kép: egy választott táj vagy településrészlet jellegzetes arculatának bemutatása fotókon és ezek webes térképi megjelenítése.

Informatika

 • Dinamikus weblapkészítés CMS használatával vagy használata nélkül
 • Mobilapplikáció készítése valamely APP-inventor használatával vagy használata nélkül
 • Valamely rendező algoritmus bemutatása látványosan
 • Mozijegyfoglaló-rendszer adatbázis használatával
 • Excel makrók innovatív használata
 • Oktatóprogram készítése
 • Valamely ismert matematikai probléma megoldása számítógépes algoritmus segítségével

Matematika

 • A Kakeya-probléma, avagy hogyan fordítsunk meg egy fogpiszkálót minél kisebb helyen? (Itt a klasszikus probléma az, hogy egy fogpiszkálót lerakva az asztalra melyik az a legkisebb területű síkrész, amit súrolva a fogpiszkáló a fordított pozícióba mozgatható. Ezt a problémát és ennek lehetséges általánosításait vizsgáljuk.)
 • Poliéderek Rupert-tulajdonsága: fúrható-e olyan alagút a testben, amin önmaga áttolható? (Egy testet Rupert-tulajdonságúnak mondunk, ha lehet benne olyan alagutat fúrni, amin egy ugyanilyen test átfér. Pl. a gömb nem ilyen, de a kocka ilyen tulajdonságú. Azt vizsgáljuk, hogy a jól ismert szabályos és félszabályos testek közül vajon melyek rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal?)
 • Mindent a Pi-ről!
 • Én így tanítanám a matematikát!
 • Szerkeszthetőség euklideszi és nem euklideszi eszközökkel
 • Arányok és szimmetria a természetben és műalkotásokban

Természettudományos fotó- és filmdokumentáció

 • A természettudományok területén (biológia, fizika, földtudományok és matematika) fotósorozat, továbbá rövidfilm egyaránt beadható ebben a kategóriában. Ez esetben elsősorban a szakmai szempont az elsődleges.

MŰVÉSZETEK

Képi ábrázolás

I. Esszé kategória

 • Az új média hatásai
 • A szelfi, mint mozgóképi lehetőség
 • Kortárs magyar filmek a mai fiatal korosztályról
 • A közösségi médiumok szerepe a mai médiafogyasztásban

II. Tematikus fotósorozat

 • Absztrakt
 • Motion blur
 • Forever light
 • Illúzió
 • Képriport – fotósorozat
 • Szülőföldem
 • Portré

III. Rövidfilm

 • New generation
 • Szelfi
 • Lájkolom!
 • Az én századom
 • Itt élek én…
 • Fényben
 • Tükröződések
 • New media

Zene

I. Esszé kategória

 • Zenetörténet (pl. kedvenc korszak, zeneszerző, műfaj, mű, kedvenc klasszikus vagy könnyűzenei együttes bemutatása egyéni látásmódban)
 • Népzene (pl. egy-egy népcsoport vagy tájegység jellegzetes népdalai, kedvenc népdal és változatai, hangszeres népzene)
 • Zene és társművészetek (irodalom, képzőművészet, tánc stb.)
 • Népzene a klasszikus zenében
 • Klasszikus zene a filmművészetben
 • Alkalmazott zene a médiában

II. Zenei produkció

 • Egyéni hangszeres vagy énekes produkció bemutatása (klasszikus zene, könnyűzene vagy népzene)
 • Csoportos hangszeres vagy énekes produkció bemutatása (klasszikus zene, könnyűzene vagy népzene)

Képzőművészet

I. Festészet

 • Színek, felületi ritmusok
 • Csendes élet
 • Privát szféra

II. Grafika

 • A természet mikro- és makrovilága
 • Az én történetem
 • környezetem képei

III. Művészetelmélet esszé kategória

 • A kép közvetítő ereje (pl. egy választott alkotó alkotásán vagy alkotásain keresztül egyéni látásmód bemutatása a választott korszak tükrében)
 • Otthonomban a művészet (pl. lakóhely szűkebb/tágabb közegében, olyan választott művészeti alkotás vagy élő művészeti mozgalom, kiállítás bemutatása, melynek hatása egyéni látásmódot tükröz)
 • Csendéletek jelentéstartalma (pl. a műfaj választott témájának vagy témáinak összehasonlításán keresztül jelentéstartalmainak bemutatása egy választott korszak tükrében)

2. sz. melléklet

Az alábbiakban az egyes pályaművekkel kapcsolatos elvárások, ajánlások vannak megfogalmazva.

Esszé társadalomtudományok esetében:

Egyrészt olyan esszé jellegű (3-6 oldal terjedelem, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1-es sortáv), problémaérzékenységen alapuló pályaművet várunk, melyen keresztül a szerző képes bemutatni azt a látásmódot – az adott társadalomtudományi és/vagy természettudományi jelenséggel, problémával kapcsolatban -, mely jellemzi vagy érdekli korosztályát. A választott téma aktualitását, érdekességét bemutató, a korosztályhoz kapcsolódó, annak érdeklődésére számot tartó érveket, gondolatokat kell tartalmaznia a műnek (témaajánlatok az 1. sz. mellékletben). A témával kapcsolatos szakirodalomnak a pályaműben történő szerepeltetése és a szerző önálló gondolatainak harmonikus egysége fontos sajátossága legyen az elkészített alkotásnak. A felhasznált forrásokat a pályamű végén “Felhasznált irodalom” fejezetben bibliográfiai adatokkal együtt (szerző, megjelenés éve, cím, folyóirat/kiadó stb. vagy internetes hivatkozás) kérjük felsorolni.

Esszé természettudományos témában:

Olyan esszé jellegű (3-6 oldal terjedelem, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1-es sortáv), problémaérzékenységen alapuló pályaművet várunk, melyen keresztül a szerző képes bemutatni, hogy a tankönyvekben leírtak, a médiából ismert problémák, leírások, hogyan érintik, befolyásolják környezetünket, mindennapjainkat. A választott téma aktualitását, érdekességét bemutató, a korosztály érdeklődésére számot tartó érveket, gondolatokat kell tartalmaznia a műnek (témaajánlatok az 1. sz. mellékletben). A téma feldolgozását egy szakirodalmi bevezetővel kell kezdeni, amely bemutatja, hogy milyen ismereteket használ fel a szerző a probléma elemzésére, bemutatására. Ebben a részben, illetve a dolgozat további részében felhasznált forrásokat a pályamű végén “Felhasznált irodalom” fejezetben bibliográfiai adatokkal együtt (szerző, megjelenés éve, cím, folyóirat/kiadó stb. vagy internetes hivatkozás) kérjük felsorolni. Fotósorozatnál olyan saját fotókat várunk, amelyek alkalmasak a választott téma megjelenítésére és egy rövid magyarázó szöveggel és összefoglalóval kiegészítve alkalmasak a szerző gondolatainak tolmácsolására.

Tematikus fotósorozat esetében:

A versenybe bármilyen géppel (kompakt, DSLR, mobil stb.) készült képet lehet nevezni! A fotókhoz kérjük az alábbi információkat egy dokumentumban leírni: téma megnevezése, a fotó/fotósorozat címe, kép leírása 3-4 mondatban, technika, gyújtótávolság, rekeszérték, készítve, záridő, ISO/Film. Ugyanebben a dokumentumban fontos megadni a pályázó teljes nevét, életkorát, lakhelyét (települését), az iskola nevét és a fotó címét is. A megküldött képek file neveit a következőképpen nevezze el (ékezetek nélkül!):

Kép_címe_Témakör_Vezetéknév_Keresztnév.jpg (pl: Utcan_Portre_Minta_Janos.jpg). A pályázatra beküldhető képek hosszabbik oldala 1500 pixel. A fájlok maximális mérete 2 megabyte (MB) lehet. Mobiltelefonnal készült képek is részt vehetnek a pályázaton! A képeket .jpg formátumban várjuk a fent említett dokumentummal egybetömörítve egy .zip fájlban feltölteni a pályázati felület „Szakmai anyag” mezőhöz. Egy szerző legfeljebb két témában vehet részt a pályázaton. (Egyéb információkat lásd a 4. sz. mellékletben.)

Rövidfilm esetében:

Műfaji kötöttségek nélkül maximum 5 perces kreatív filmeket várunk. A filmes pályaműveket mp4 (HD vagy Full HD) formátumban kérjük Google Drive-on keresztül. A jelentkezőknek szükséges a webfelületen lévő „Szakmai anyag” mezőbe feltölteni egy dokumentumot a filmmel kapcsolatosan, amely a következőket tartalmazza: a pályázó(k) neve, életkora, lakhelye (település), az iskola neve és film címe, továbbá rövid leírás a filmről (kb. 10 mondat), stáblista, a film Google Drive elérésének címe.

Természettudományos fotó- és filmdokumentáció

A beadás formája megegyezik a tematikus fotósorozat és a rövidfilm esetében leírtakkal. Ez esetben elsősorban a szakmai szempont az elsődleges.

Zenei produkció esetében:

A Zenei produkció kategóriában maximum 15 perces műsorokat várunk. A jelentkezőknek pályamunka helyett a weboldalon a „Szakmai anyag” mezőhöz .docx vagy .pdf dokumentum formájában egy rövid leírást szükséges feltölteni, mely tartalmazza az előadó(k), felkészítő tanár(ok) bemutatását, a műsor leírását, illetve a műsorválasztás indoklását. Kérjük, technikai igényeiket is tüntessék fel ugyanebben a dokumentumban.

Informatikai témák esetében:

A pályázatra beküldött anyagban, kérjük, hogy szerepeljen az adott informatikai probléma rövid megfogalmazása, fejlesztés esetén annak rövid, szöveges bemutatása, dokumentációja, kódja 3-6 oldalas terjedelemben (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1-es sortáv). Kérjük, hogy kódot, programot vagy alkalmazást ne töltsenek fel a felületre pályázati anyagként, csak szöveges dokumentumot várunk, amelyben feltétlenül szerepeljen a kód, program vagy alkalmazás elérésének webcíme. Amennyiben nem webes szoftverről van szó, úgy kérjük, hogy töltse fel egy tárhelyre (pl.: Google Drive, Dropbox) a produktumot, amelynek linkjét helyezze el a szöveges anyagban.

Kísérleti bemutató:

Egy kiválasztott fizikai, kémiai, földtudományi jelenség kísérleti bemutatása a Varázstoronyban. A pályamunka benyújtása ebben az esetben egy egyoldalas összefoglaló, amely az alábbi tartalmi elemekből áll össze:

 • a bemutatandó természeti jelenség rövid leírása,
 • a kísérleti eszközök és anyagok megadása,
 • a kísérlet végrehajtásának leírása,
 • a valós jelenség kísérletben megfigyelhető jellemzőinek leírása (fényképes vagy 1 perces rövid videó-dokumentáció készítése lehetséges, de nem szükséges).

Képzőművészet:

Festészet:

A készítés során bármilyen vizes bázisú festészeti technikával vagy technikai keveredések képépítő lehetősége által lehet pályázni a kiírt téma tükrében legfeljebb 50x70cm-es méretben papír alapon. Színek, felületi ritmusok témajavaslat tekintetében egy választott irodalmi és/vagy zenei mű hangulatának képi feldolgozását várjuk. Csendes élet, képi téma tartalmi tekintetében olyan csendéleti beállítások, képrészletek feldolgozását várjuk, mely a műfaj képi témáinak szimbólumait, jelentéstartalmi kontextusba helyezi (pl.: Vanitatum vanitas, terített asztal, stb.) Privát szféra képi feldolgozása során olyan életképek, enteriőrök megvalósítását várjuk, melyben az egyén és az őt körülvevő világ egy adott pillanata jelenik meg. A művek elkészítését a következő dokumentáció mellékletével maximum 3-4 oldal terjedelmű (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1-es sortáv) munkanaplóval kiegészítve egy dokumentumban kérjük bemutatni: választott téma szubjektív kiindulópontjának ismertetése, kidolgozásának folyamata, koncepciója, a készítés során megismert alkotók és alkotásaik bemutatása a választott technikai megoldás ismertetése által, felhasznált forrás, források megjelölésével. A pályázatra a munkákat digitális úton kérjük beküldeni. A beadás formája megegyezik a tematikus fotósorozat esetében leírtakkal egy .zip fájlban kérjük feltölteni a pályázat „Szakmai Anyag” mezőhöz.

Grafika:

Egyedi, illetve sokszorosító grafikai eljárás által készült képi és/vagy tipográfi megvalósítás által készült 4-6 oldalból álló összefüggő képi sorozat, tartalmi egységével a kiírt tématematikák által lehet pályázni egy egyedi kivitelezésű művészkönyvvel, A/4es méretben. Tematikus kidolgozás során olyan műveket várunk, melyek vagy a természet, vagy a hétköznapok apró jelenségeinek pillanatait, illetve az épített környezet észlelt részleteit fűzik egybe, akár egy vers vagy saját szövegrészlet alkalmazásával. A művek elkészítését a következő dokumentáció mellékletével maximum 3-4 oldal terjedelmű (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1-es sortáv) munkanaplóval kiegészítve egy dokumentumban kérjük bemutatni: választott téma szubjektív kiindulópontjának ismertetése, a művészkönyv műfajának bemutatása saját inspirációs gyűjtési melléklettel, kidolgozás folyamata, koncepciója, továbbá a választott technika ismertetése, felhasznált forrás, források megjelölésével. A pályázatra a munkákat digitális úton kérjük beküldeni. A beadás formája megegyezik a tematikus fotósorozat esetében leírtakkal egy .zip fájlban kérjük feltölteni a pályázat „Szakmai Anyag” mezőhöz.

3. sz. melléklet

Az alábbiakban a „Tudományról Diákoknak Kíváncsiságból (TDK) – Tehetségútlevél a felsőoktatásba” program díjátadó ünnepségen (2021. február 4.) az előadásokkal, poszterelőadásokkal, filmek, fotók és kísérletek bemutatásával szembeni elvárások találhatók.

Prezentációval kísért szóbeli előadás:

A szóbeli előadásra 8 perces előadásokat várunk, amelyeket 2 perces megbeszélés követ. Az előadások felépítésénél a következő vázlatot kérjük betartani:

 • a dolgozat címe, készítője, iskolája;
 • a dolgozat célja;
 • tartalmi kifejtés;
 • összegzés;
 • irodalomjegyzék.

Az előadásokhoz a power pointos vetítés feltételeit biztosítjuk.

Ajánlás az előadás megtartásához:

 • készíts prezentációt;
 • szabadon beszélj;
 • tartsd az időt!

Poszterelőadás:

A poszterbemutató esetén a poszter elkészítésének technikáját nem kötjük meg, elhelyezéséhez paravánt biztosítunk. A poszter készítőjétől 5 perces szóbeli összefoglalót várunk az elkészült poszterről. A poszterelőadás felépítését illetően a következőt várjuk el:

 • a dolgozat címe, készítője, iskolája;
 • a dolgozat célja;
 • tartalmi kifejtés;
 • összegzés;
 • irodalomjegyzék.

A műfajból adódóan ezt természetesen képek, ábrák, grafikonok színesíthetik.

Ajánlás az előadás megtartásához:

 • szabadon beszélj;
 • tartsd az időt!

A poszter előadások lehetséges megoldásai:

A poszterek esetén három megoldási módot ajánlanánk:

 1. A bemutatásra kerülő posztert, annak részleteit lefotózzuk, majd az így készült képeket osztjuk meg a konferencia online felületén.
 2. Az elkészített posztert „online közvetítéssel”, videokamera segítségével osztjuk meg, azaz mutatjuk be.
 3. A bemutatót valamilyen prezentáció-szerkesztő programmal készítjük el (Prezi, Power Point stb), majd a konferencia alkalmával képernyőmegosztással mutatjuk be.

Mozgóképművészeti szekció:

A prezentáció után vetítésre kerül a film.

A prezentáció minimum 4, maximum 7 perces a film megvalósításáról (kutatási téma, koncepció, szinopszis, ötlettől a megvalósításig, a forgatáskörülményei, dramaturgiai megoldások/fókuszpontok, moodboard, helyszínfotók, karakterfotók stb.).

 • Filmkészítő szemmel mi volt az elképzelése, mit és hogyan akart megörökíteni, rögzíteni?
 • A filmhez kellene dátum, hogy mikor készült, helyszín.
 • Mi volt a film készítésének alapgondolata, fő témája és a bemutatási célja?
 • Melyek az elkészített filmjének általános jellemzői?
 • Hogyan mutatkoznak meg a filmben a számotokra fontos (pl. az egyedi kompozíciós, színdramaturgiai, fény-árnyék, tér-mélység, szemszög stb.) jellemzők?
 • Milyen dramaturgiai megoldások figyelhetők meg és milyen fókuszpontokat használ a filmjében?
 • Az elkészült munka témájának rövid összegző bemutatása. Mit fejez ki, illetve mit szeretnél kifejezni az elkészült munkád által?
 • A készítés koncepciójának felvázolása a technikai sajátosságok tükrében. Milyen választott eszközzel, eljárással valósult meg a munkád? Mi indokolta a téma kidolgozásának eszközválasztását: kamera, gyújtótávolság, optikai szűrők, fényformálók, fényterelők stb.?
 • A készítés során gyűjtött inspirációk és ismeretek művészeti gyűjtések kiemelt példáinak bemutatása. Mely alkotók és milyen alkotások inspirálták munkádat és milyen módon tudtad ezt beépíteni saját alkotói folyamatodba?
 • Készítés során felmerült nehézségek, megoldott folyamatok értékelő-összegző bemutatása.

Fotóművészet szekció – Tematikus fotósorozat – Ultrafotó

Tematikus fotósorozattal pályázó hallgatóknak: minimum 4 – maximum 6 perces prezentáció a produktumok megvalósításáról (kutatási téma, ötlettől a megvalósításig, az alkotás körülményei, dramaturgiai megoldások stb.), ezután a produktum bemutatása.

 • Nevezze meg a képeken látható témákat és néhány mondatban fogalmazza meg a képeken látottakat!
 • Fotós szemmel mi volt az elképzelése, mit és hogyan akart megörökíteni?
 • A képekhez kellene dátum, hogy mikor készült, helyszín és hogy mit látunk a képeken?
 • Mi volt a képkészítés fő témája és a bemutatási célja?
 • Melyek a megörökített fotótéma általános jellemzői?
 • Miért különleges ez számotokra, hogyan mutatkoznak meg a képen a számotokra fontos (pl. az egyedi kompozíciós, színdramaturgiai, fény-árnyék, tér-mélység, szemszög stb.) jellemzők?
 • Milyen összefüggések, dramaturgiai kapcsolatok figyelhetők meg, mesélhetők el a képek segítségével? Mi a tematika a fotósorozatnál?
 • Az elkészült munka témájának rövid összegző bemutatása. Mit ábrázol a létrehozott fotósorozat? Mit fejez ki, illetve mit szeretnél kifejezni az elkészült munkád által?
 • A készítés koncepciójának felvázolása a technikai sajátosságok tükrében. Milyen választott eszközzel, eljárással valósult meg a munkád? Mi indokolta a téma eszközválasztását: kamera, gyújtótávolság, optikai szűrők, fényformálók, fényterelők stb.?
 • A készítés során gyűjtött inspirációk és ismeretek művészeti gyűjtések három kiemelt példájának bemutatása. Mely alkotók és milyen alkotások inspirálták munkádat és milyen módon tudtad ezt beépíteni saját alkotói folyamatodba?
 • Készítés során felmerült nehézségek, megoldott folyamatok értékelő-összegző bemutatás.

Természetfotó szekció:

Nevezze meg a képen látható témát és néhány mondatban megfogalmazni csillagász, meteorológus, biológus szemmel a képeken látottakat. Továbbá azt, hogy fotós szemmel mi volt az elképzelése, mit és hogyan akart megörökíteni. A képekhez kellene dátum, hogy mikor készült, helyszín és hogy milyen állatot, növényt, csillagot, csillagképet stb. látunk a képeken.

A maximum 5 perces bemutató sikerességét néhány – nem kötelező érvényű – ajánlással szeretnénk elősegíteni. A bemutatót 5 rövid részre tagolnánk:

A fotók technikai jellemzőinek bemutatása után egy rövid bemutató a természeti jelenség, táj, élőlény fotón látható jellemzőiről:

 • Mi volt a képkészítés fő témája és bemutatási célja?
 • Melyek a megörökített fotótéma általános természeti (földrajzi, biológiai stb.) jellemzői (élőhely, élőlény fő tulajdonságai, természeti folyamatok stb.)?
 • Miért különleges ez számotokra, hogyan mutatkoznak meg a képen a számotokra fontos, egyedi természeti jellemzők?
 • Milyen összefüggések, folyamatok figyelhetők meg, mesélhetők el a képek segítségével.

Képzőművészeti szekció:

A maximum 5-8 perces bemutató sikerességét néhány – nem kötelező érvényű – ajánlással szeretnénk elősegíteni. A bemutatót 4 rövid részre tagolnánk:

 • Az elkészült munka témájának rövid összegző bemutatása. Mit ábrázol a létrehozott munkád? Mit fejez ki, illetve mit szeretnél kifejezni az elkészült munkád által?
 • A készítés koncepciójának felvázolása a technikai sajátosságok tükrében. Milyen választott eszközzel, eljárással valósult meg a munkád? Mi indokolta a téma eszközválasztását?
 • A készítés során gyűjtött inspirációk és ismeretek művészeti gyűjtések három kiemelt példájának bemutatása. Mely alkotók és milyen alkotások inspirálták munkádat és milyen módon tudtad ezt beépíteni saját alkotói folyamatodba?
 • Készítés során felmerült nehézségek, megoldott folyamatok értékelő összegző bemutatás.

4. sz. melléklet

A fotópályázattal kapcsolatos egyéb, szerzői jogi tudnivalók:

A pályázaton való részvétel hiányosságáért/hibájáért, a megküldés sikertelenségéért, az internetes rendszer lassúságáért, leállásáért a kiíró nem vállal felelősséget. A határidő után beérkezett, hiányos, a kiírásnak nem megfelelő pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni a pályázatok elbírálásakor. A benyújtást követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

SZERZŐI JOGOK:

A beküldött fotók tartalmi és teljes jogi felelőssége a pályázót terheli. A pályázók alkotásaik beküldésével nyilatkoznak arról, hogy rendelkeznek a képek személyiségi jogi engedélyeivel. Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyiséghez fűződő jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb személyiséghez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik.

SZERZŐI ÉS SZEMÉLYISÉGI JOGI FELTÉTELEK:

Pályázó a pályázat megküldésével lemond az alábbi felhasználások tekintetében, illetve a fotók pályázatra való elküldésével díjigény nélkül engedélyezi, hogy:

 • az Eszterházy Károly Egyetem a fotókat a pályázat idején a pályázattal kapcsolatos felületeken (honlap; facebook-oldal) és esetlegesen a pályázat kapcsán rendezendő kiállításon közzétegye;
 • a fotók egy esetleges kiállítás keretében a nyilvánosság számára hozzáférhetők legyenek;
 • az Eszterházy Károly Egyetem archívumában időbeli korlát nélkül tárolhassa a fotókat. A fenti célok érdekében az Eszterházy Károly Egyetem jogosult a fotók tárolására digitális formában, illetve elektronikus eszközön, az Eszterházy Károly Egyetem kommunikációs felületein (print és online) a képeket korlátlan ideig felhasználja.