Pályázati kiírás 2022-re

Kérjük, az itt elérhető sablonban írja meg dolgozatát:
Tehetség Füzet 2021 sablon letöltése

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tudományos Diákkörei idén ősszel ismét meghirdetik „Tudományról Diákoknak Kíváncsiságból (TDK) – Tehetségútlevél a felsőoktatásba” elnevezésű pályázatukat 10-12. évfolyamon tanuló középiskolás diákok részére, mely során társadalom- és természettudományi, valamint művészeti területekről egyaránt várunk pályaműveket. A javasolt témákat az 1. számú melléklet tartalmazza. Olyan dolgozatokat is szívesen fogadunk, amelyek interdiszciplináris jellegűek, egy adott témánál többféle tudományterület eredményeit, megközelítési módszerét ötvözik.

A tudományos diákköri mozgalom (TDK) a felsőoktatásban tanuló tehetséges, a tudományos problémafelvetés iránt érzékenységet mutató vagy egy-egy művészeti ágban kiemelkedő képességű hallgatókat segíti kutatásaik megvalósításában, eredményeik publikálásában, alkotásaik bemutatásában. A felsőoktatást jellemző és a TDK-ban megvalósuló tehetséggondozás folytatása a középiskolákban folyó tehetséggondozásnak. A tanulmányaikat felsőoktatási intézményben folytató középiskolásoknak alapvető érdeke, hogy megtalálják azokat a TDK-köröket az általuk választott felsőoktatási intézményben, amelyek segíthetik őket tudományos és művészeti előmenetelükben. Pályázati kiírásunkkal hidat szeretnénk képezni a középiskolákban és a felsőoktatásban zajló tehetséggondozás között, azzal a céllal, hogy a középiskolás diákok minél hamarabb betekintést nyerhessenek a felsőoktatásban zajló TDK-tevékenységbe, s így későbbi választásuk és felsőoktatási tanulmányaik megkezdése során tudatosan keressék azokat a műhelyeket, melyek segíteni tudják őket tehetségük kibontakoztatásában. Ennek a tudatosságnak a kialakítását és annak első lépését támogatja az általunk kiírt pályázat. A pályázat több típusú megmérettetésre ad lehetőséget. Pályázni lehet tudományos témájú esszével, rövidfilmmel, természettudományos kísérleti filmekkel, tematikus fotó-anyaggal, önálló képzőművészeti alkotással (pl. versek, festmények, grafikák), illetve egyéni vagy csoportos élőzenei produkcióval (a témákat lásd az 1. sz. mellékletben, a tartalmi és a formai ajánlásokat, ill. követelményeket a 2. sz. mellékletben). Ezzel kapcsolatban újítás és változtatás is történt – amennyiben helyezést ér el a pályázó – a január 10-i határidőre benyújtott pályaművek jelennek meg a Tehetségfüzetben, így ezeknek a végleges formai és tartalmi követelményeknek meg kell felelniük (ld. TehetségFüzet_sablon_a_pályaművekhez_B5_2021 nevű Word dokumentum, mely az e-mailben küldött felhívás esetében az e-mail csatolmányaként található meg, valamint elérhető a tehetsegutlevel.uni-eszterhazy.hu honlapon).

 

A pályázati felhívás, a pályázat menete:

A pályázati felhívással kapcsolatban kérjük az Ön segítségét. Kérjük, juttassa el olyan munkatársának a felhívásunkat, aki érintett a tehetséggondozásban, s aki támogatja azokat a diákokat, akik érdeklődhetnek ezen pályázat iránt.

Kérjük, hogy diákjaik részvételi szándékukat a weboldalunkon történő regisztrációval jelezzék 2021. december 15-ig. (A weboldal címe: http://tehetsegutlevel.uni-eszterhazy.hu). Azoknak a diákoknak a pályázatát fogadjuk el, akik 2022. január 10-ig webfelületünkre feltöltik a tartalmi és formai elvárásoknak megfelelő pályaművüket korábbi regisztrációjuk alá (a „Szakmai anyag” mezőhöz).

A pályamunkák értékelése után, várhatóan 2022. január 15-től lehet megtekinteni a fent említett webfelületen – a korábbi regisztráció alatt –, hogy a beküldött pályázat előadás, poszterelőadás vagy művészeti produkció kategóriába került-e besorolásra.

A pályaművek íróinak, a művészeti alkotások készítőinek, előadóinak 2022. február 3-án egy közösségi TDK-rendezvény keretében lesz lehetősége prezentáció vagy poszter formájában előadni, illetve művészeti előadás keretében bemutatni művüket. (Iránymutatás az előadáshoz, poszter-előadáshoz, kísérletekhez stb. a 3. sz. mellékletben.) Erre a rendezvényre minden pályamű beküldőjét és felkészítő tanárát meghívjuk, és emléklapot kapnak intézményünktől.

A segítő középiskolai pedagógusok és a felsőoktatási TDK-mozgalomban dolgozó oktatók is találkoznak egymással ezen a rendezvényen, s megosztják tapasztalataikat. Közben az előadásra felkért diákok, valamint a pályamunkákat beküldő, de előadási jogosultságot nem szerzett diákok és a TDK-mozgalomban tevékenykedő egyetemi hallgatók is találkoznak egymással, motiválják egymást, s megismerkednek a tehetséggondozás középiskolai és felsőoktatási sajátosságaival. A pályamunkájukat, művészeti alkotást bemutató diákok között szekciónként helyezéseket állapítunk meg.

Előző évi tapasztalataink is azt mutatják, hogy a rendezvény segíti a fent bemutatott közös céljaink megvalósítását, s valódi hidat képez a köznevelés és a felsőoktatás tudományos jellegű tehetséggondozói tevékenységrendszere között.

Várjuk visszajelzését, valamint segítő együttműködését ezúton is köszönjük!

Bármilyen észrevétele vagy kérdése van a pályázattal kapcsolatosan, kérjük, írjon nekünk levelet az alábbi e-mail címre: tehetsegutlevel@uni-eszterhazy.hu.

 

Eger, 2021. október 19.

 

Tisztelettel:

Dr. Hadnagy József, főiskolai docens

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem – Gazdaságtudományi Kar – Társadalomtudományi Intézet

Szociálpedagógia Tanszék

„Tudományról Diákoknak Kíváncsiságból (TDK) – Tehetségútlevél a felsőoktatásba” pályázat intézményi koordinátora

hadnagy.jozsef@uni-eszterhazy.hu

 

 1. sz. melléklet

Az alábbi témakörökben várunk pályaműveket. A lentebb olvasható témák nem címeket, hanem tématerületeket jelölnek! A címeket a pályázók egyénileg adják, és beküldésnél megjelölik, hogy melyik területhez kapcsolódik a dolgozat. Interdiszciplináris pályamunkáknál azt a területet érdemes kiválasztani, amelyhez a dolgozat fő eredményei kapcsolódnak. A szekciókat a beérkezett pályaművekből a megjelölt terület figyelembevételével alakítjuk ki.

 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

 1. századi IKT-eszközök az oktatásban
 • Kiterjesztett valóság az oktatásban
 • Tabletek és okostelefonok a tanórán
 • LEGO és LEGO-robotok az oktatásban
 • Kísérletező LEGO-robotok az órákon
 • Megépíthető matematika (MoreToMath)
 • Robotok a fizika-órán

Gazdasági tudatosság

 • Biztonságos pénzkezelés és vagyontartás a háztartásokban
 • A vállalkozói siker titka (Mire vállalkozik a vállalkozó?)
 • Milyen a jó vállalati menedzser?
 • Beruházások kockázatmentes tervezése
 • Az adók szerepe – kapu vagy kiskapu?

Irodalom

 • Klasszikusok vagy kortársak? Milyen a jó (kötelező) olvasmány?
 • Kortárs disztópiák
 • Irodalom és önismeret
 • Miben segíthet a mese a kamaszoknak?
 • Olvasóvá nevelés az ifjúsági irodalom segítségével
 • A lokális irodalmi emlékezet szerepe
 • Női irodalom, női olvasó a közoktatásban
 • Világirodalmi hatások napjainkban
 • Hogyan értelmezheti újra a kortárs irodalom a klasszikus műveket?
 • Társadalmi problémák irodalmi megjelenítése
 • Populáris költészet a népdaltól a slam poetryig
 • Önálló alkotás (pl. vers, novella)

Könyvtár

 • A jövő könyvtára
 • A 21. század könyvtárosa
 • Az információs műveltség keretei (fogalma, szerepe, lehetőségei)
 • A 21. századi tanár és tanuló jellemzői
 • Hogyan tanulunk a 21. században? Új tanulási környezetek
 • A könyvtár tanulást segítő szerepe egy középiskolás szemével
 • Megfér-e egymás mellett a hagyományos és a modern könyvtár?

Közösségi művelődés – közművelődés – szabadidő-eltöltési szokások

 • A fesztiválok közönsége, helye és szerepe a kulturális fogyasztásban
 • Kulturálódási és szabadidő-eltöltési szokások
 • Egy (kulturális, sport-) rendezvény elemzése
 • A kultúra és a turizmus találkozási lehetőségei
 • Közösségi művelődés, közösségi tanulás lakóhelyemen
 • Közművelődési intézmények közönsége
 • Közművelődési intézmények – nem formális tanulási környezet
 • Művelődésszociológiai kutatások
 • Élethosszig tartó tanulás
 • Szellemi rekreációs tevékenységek
 • Az iskolán kívüli tanulás terepei
 • Civil szervezetek által kínált művelődési lehetőségek
 • Fiatalok szabadidő-eltöltési szokásai

Kulturális örökség

 • Saját kulturális örökségem – létezik ilyen?
 • Lakóhelyem kulturális értékei
 • Helyi és regionális értéktárak
 • Kulturális örökségi elemek a régióban
 • Mire jó a nemzeti vagy világörökség cím?
 • A helyi örökség, a nemzeti örökség és a világörökség egymásra épülése
 • A hagyományok megtartó ereje
 • A szellemi kulturális örökség (népszokások, új hagyományok) jelentősége
 • Az írott kulturális örökség (könyvtárak, levéltárak) jelentősége
 • A tárgyi kulturális örökség (múzeumok) jelentősége: idejétmúlt vagy szükséges intézmények?
 • Az épített kulturális örökség (lakóépületek, kastélyok, várak) jelentősége
 • A táji/természeti kulturális örökség (tájvédelmi körzetek, természetvédelmi területek) jelentősége
 • Mire valók a kulturális közintézmények?
 • A kulturális turizmus aktuális kérdései
 • A vallási turizmus kérdései
 • A kultúrák keveredése és ennek következményei
 • Múzeumpedagógia – élménypedagógia – örökségpedagógia
 • Segíti-e a múzeumpedagógia a múlt megértését?
 • A múzeum tanulást segítő szerepe egy középiskolás szemével
 • Egyéb: bármilyen téma, amely akár szubjektív, akár objektív módon kapcsolódik a kulturális örökség széles vizsgálódási területéhez

Filozófia

 • Milyen sajátos etikai kérdéseket, dilemmákat vet fel a járványhelyzet egy középiskolás diák szempontjából?
 • A modern ipari/információs technológiák alkalmazásának néhány etikai dilemmája.
 • Szókratész a 21. században. (Mit csinálna, hogy viselkedne ma Szókratész a közösségi médiák korában?)
 • Erkölcsi-etikai kérdések-dilemmák egy szabadon választott irodalmi vagy más művészeti alkotásban (ne kötelező olvasmányt válasszatok!).
 • Vannak-e etikai természetű ellentétek a ma élő nemzedékek között a Covid-járvány, illetve a globális fölmelegedés okozta környezeti válság tekintetében? (A kérdések közül lehet választani is, de együtt is megválaszolhatóak.)

Nyelv, nyelvészet

 • Online játékos közösségek nyelvi jellemzői
 • Közösségi oldalak nyelvhasználata
 • Társalgások szerveződése a közösségi oldalakon
 • Alakzatok és metaforák a reklámnyelvben
 • Hatásos? Hatásvadász? Hatástalan? (reklámok nyelvi elemzése)
 • Képi metaforák az internetes mémekben
 • Egy slágerszöveg, dalszöveg nyelvi-stilisztikai elemzése
 • A csetnyelv hatása a fiatalok írásbeli és szóbeli kommunikációjára
 • „Hajrá, magyarok!”, avagy a magyar sportszurkolók nyelvhasználata
 • Osztályunk stílusa (egyedi nyelvi sajátosságok, kiscsoportszleng egy kisközösségben)
 • Bulvárhírek nyelvi elemzése
 • Hogyan köszönjek, hogyan szólítsam? Megszólítási és köszönési gondok a tizenévesek szemével

Pedagógia (nevelés, tanítás, tanulás, iskolák, pedagógusok)

 • Sport és nevelés
 • Parasportok üzenete
 • Nevelés az ifjúsági mozgalmakban
 • Egyenlőtlenségek az oktatásban
 • Egyéni utak a fejlődésben
 • Tanár-diák kommunikáció
 • Alternatív pedagógiák
 • Milyen a jó iskola?
 • A tehetséggondozás az iskolában
 • Tehetséggondozás az iskolán kívül
 • Érték és ifjúság
 • Ifjúsági szubkultúrák és iskolai elvárások
 • Hatékony kommunikáció az iskolában
 • Iskolák a múltban
 • Tanáregyéniségek a múltból
 • Nyelvtanulás a középiskolások szemével
 • Kisgyermekkori nyelvoktatás
 • Digitális eszközök az iskolában?

Pszichológia

 • A játék szerepe a gyermeki személyiségfejlődésben
 • A mentális egészség megőrzése a 21. században
 • A mese szerepe a gyermeki személyiség fejlődésében
 • Reklámpszichológia (pl. reklámok elemzése, egy termékkel/szolgáltatással kapcsolatos reklám terve, s annak pszichológiai háttere)
 • Sport és pszichológia
 • Az internet pszichológiája
 • Egy műalkotás (sorozat, film, regény…) pszichológiai elemzése
 • Karanténpszichológia
 • Bármilyen pszichológiával kapcsolatos téma

Szociálpedagógia – társadalmi jelenségek, társadalmi kérdések

 • A kortárs segítés tapasztalatai
 • Elidegenedés és vagy egyénieskedés?
 • A közösség szerepe a mai iskolában
 • A közösségi szolgálat tapasztalatainak elemzése
 • Együtt élni? Kikkel? Hogyan? (Kisebbségek a mai Magyarországon)
 • Iskolai szegregáció. Kivel járunk egy iskolába?
 • A migráció társadalmi vetületei. Mit tehetünk? Mit kell tennünk?
 • Szociális biztonság
 • Hátrányos helyzet, előnyös megoldások
 • Milyen egy jó iskola?
 • Zaklatás az offline és online térben (kortárszaklatás, iskolai bántalmazás)
 • Érték és ifjúság
 • Másság és elfogadás
 • Fiatalok szabadidő-eltöltési szokásai
 • Hatékony kommunikáció az iskolában
 • Ifjúsági szubkultúrák és iskolai elvárások
 • Iskolai légkör – tanár-diák viszony
 • Iskolák a múltban
 • Jó óvoda
 • Közösség vagy magány? A 21. század kihívásai
 • Az adatvédelem és a digitális világ
 • Tehetséggondozás az iskolában. Kit tartunk tehetségnek?
 • Társadalmi devianciák: drog, bűnözés, prostitúció, ahogyan mi látjuk
 • Odafigyelünk a másikra, másokra?
 • A pályaválasztás örömei és nehézségei
 • Leválás a szülőkről
 • Kamasz lettem! Ezt hogy kell csinálni?
 • Egészséges fiatalok. (Életmód és annak vetületei)
 • Az ÉN megjelenése a közösségi oldalakon
 • Deviáns ifjúság, ifjúsági devianciák?
 • Egyéni utak a fejlődésben
 • Egyenlőtlenségek az oktatásban
 • Online és/vagy offline közösségi élet
 • Az örökbefogadás hatásai a gyermek személyiségfejlődésére
 • Patchwork családok
 • Bármilyen társadalmi jelenség, probléma leírása, elemzése diák szemmel

 

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

Biológia

 • Az állatkertek szerepe a fajok megőrzésében. Milyen egy jó állatkert? Melyek az állatkertek legfontosabb feladatai?
 • Védett állatok és élőhelyük.
 • Élet a városban. Mutass be egy városi életközösséget! Milyen szerepe lehet a városi élőhelyeknek a természetes élőlényközösségek túlélése szempontjából? Hogyan létesítenél életteret egy vadon élő állatnak (sünlak, darázs-garázs, rovarhotel, madárodúk stb.)?
 • Beporzóbarát város vagy méhlegelő? Hogyan valósítanád meg?
 • Az alvás biológiája és pszichológiája. Hogyan kapcsolódik az alvás a tanuláshoz? Alvási és tanulási szokások összehasonlítása.
 • Milyen károkat okoznak a drogok? Miért ne drogozzál? Tervezz meg egy hatékony drogprevenciót!
 • Járványok régen és ma. Hogyan próbálták a pestis- vagy spanyolnátha járvány megfékezése, milyen volt a megelőzés?
 • Vírusok terjedése, vírusok evolúciója. Milyen a sikeres vírus, milyen a sikeres védekezés?

Az egyes témáknál az esszéken, kérdőíves vizsgálatokon kívül kisfilmeket (például élő- vagy búvóhelyekről, városi életterekről), fotósorozatokat (nemcsak az állatról, hanem élőhelyéről, táplálékáról, esetleg viselkedéséről), kertterveket (beporzóbarát kert) is várunk 2-5 oldalas magyarázattal, ismertetővel vagy indoklással.

Fizika

 • A szabadrúgás művészete, avagy mit tudhat C. Ronaldo a Magnus -effektusról?
 • A gömb, a gyöngy és a mennydörgés.
 • A tensegrity modell és az emberi test
 • Egy egyszerű tensegrity modell vizsgálata
 • Játszd el a fizikát!

Földtudomány

 • Egy tudományos diákköri kutatóműhelyben folyó munka (az ország bármely egyeteméről)
 • Emberi eredetű felszínformák megfigyelése saját településen vagy Eger környékén
 • Terepi vagy települési klíma mérése és megfigyelése különböző felszíneken (pl. szántók, szőlők, erdők, városi hősziget stb.), és ezek napi, havi jellemzőinek ábrázolása
 • “Extrém” időjárási események előfordulása a félév során;
 • Éghajlatváltozás – amit minden nap érzékelünk belőle
 • Mitől jó az egri bor? – Eger mezoklímája
 • A fák, egyéb mezőgazdasági növényállományok csapadék-felfogó hatékonyságának mérése
 • Hogyan látod egy kiválasztott település vagy térség közlekedését (személyes tapasztalatok, saját fotók, igények és ötletek felvetésével)?
 • Egy település beépítésének, funkcióinak földrajzi bemutatása fotókkal,
 • Településfejlesztési ötleteim: közösségvezérelt településfejlesztés a falumban/városomban
 • Mutasd be egy választott szaktanterem (fizika, földrajz) oktatási segédeszközökkel való felszereltségét és mutasd be, hogyan használják ezeket az órán!
 • A környezeti attitűd, tudás (mérése) egy adott közösségben (iskola, település stb.)
 • Egy település környezeti állapotának jellemzése (hulladék, szennyezés stb.) saját megfigyelések, mérések alapján
 • Egy település, egy természetvédelmi terület, vagy egy hazai geopark élettelen természeti értékei
 • Mi a hatása az embernek az élettelen környezetére? Mutasd be egy választott település vagy tájegység példáján
 • Egyedi tájértékek felvétele egy kiválasztott településen
 • Vízbizonytalanság Eger környékén
 • Természetjáró létesítmények és jelzések felmérése egy kiválasztott turistaút példáján
 • Természetes kövekből készült városi, falusi építőelemek (lábazat, kerítés, párkányok, egyéb díszítő elemek stb.) feltérképezése, a kőzet eredetének, állapotának jellemzése
 • Egy filmbéli táj földrajzi leírása
 • Tér-kép: egy választott táj vagy településrészlet jellegzetes arculatának bemutatása fotókon, esetleg ezek webes térképi megjelenítése.

Informatika

 • Dinamikus weblapkészítés CMS használatával vagy használata nélkül
 • Mobilapplikáció készítése valamely APP-inventor használatával vagy használata nélkül
 • Valamely rendező algoritmus bemutatása látványosan
 • Mozijegyfoglaló-rendszer adatbázis használatával
 • Excel makrók innovatív használata
 • Oktatóprogram készítése
 • Valamely ismert matematikai probléma megoldása számítógépes algoritmus segítségével

Matematika

 • A Kakeya-probléma, avagy hogyan fordítsunk meg egy fogpiszkálót minél kisebb helyen? (Itt a klasszikus probléma az, hogy egy fogpiszkálót lerakva az asztalra melyik az a legkisebb területű síkrész, amit súrolva a fogpiszkáló a fordított pozícióba mozgatható. Ezt a problémát és ennek lehetséges általánosításait vizsgáljuk.)
 • Poliéderek Rupert-tulajdonsága: fúrható-e olyan alagút a testben, amin önmaga áttolható? (Egy testet Rupert-tulajdonságúnak mondunk, ha lehet benne olyan alagutat fúrni, amin egy ugyanilyen test átfér. Pl. a gömb nem ilyen, de a kocka ilyen tulajdonságú. Azt vizsgáljuk, hogy a jól ismert szabályos és félszabályos testek közül vajon melyek rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal?)
 • Mindent a Pi-ről!
 • Én így tanítanám a matematikát!
 • Szerkeszthetőség euklideszi és nem euklideszi eszközökkel
 • Arányok és szimmetria a természetben és műalkotásokban

Természettudományos fotó- és filmdokumentáció

 • A természettudományok területén (biológia, fizika, földtudományok és matematika) fotósorozat, továbbá rövidfilm egyaránt beadható ebben a kategóriában. Ez esetben elsősorban a szakmai szempont az elsődleges.

 

MŰVÉSZETEK

Képi ábrázolás

 1. Esszé kategória
 • Az új média hatásai
 • A szelfi, mint mozgóképi lehetőség
 • Kortárs magyar filmek a mai fiatal korosztályról
 • A közösségi médiumok szerepe a mai médiafogyasztásban

 

 1. Tematikus fotósorozat
 • Absztrakt
 • Motion blur
 • Forever light
 • Illúzió
 • Képriport – fotósorozat
 • Szülőföldem
 • Portré

III. Rövidfilm

 • New generation
 • Szelfi
 • Lájkolom!
 • Az én századom
 • Itt élek én…
 • Fényben
 • Tükröződések
 • New media

Zene

 1. Esszé kategória
 • Zenetörténet (pl. kedvenc korszak, zeneszerző, műfaj, mű, kedvenc klasszikus vagy könnyűzenei együttes bemutatása egyéni látásmódban)
 • Népzene (pl. egy-egy népcsoport vagy tájegység jellegzetes népdalai, kedvenc népdal és változatai, hangszeres népzene)
 • Zene és társművészetek (irodalom, képzőművészet, tánc stb.)
 • Népzene a klasszikus zenében
 • Klasszikus zene a filmművészetben
 • Alkalmazott zene a médiában
 1. Zenei produkció
 • Egyéni hangszeres vagy énekes produkció bemutatása (klasszikus zene, könnyűzene vagy népzene)
 • Csoportos hangszeres vagy énekes produkció bemutatása (klasszikus zene, könnyűzene vagy népzene)

Vizuális kultúra

A vizuális kultúra segít eligazodni sokszínű képi világunkban, a befogadáson és alkotáson keresztül lehetséges a színek, felületi ritmusok, különböző anyagok és téri szerkezetek értelmezése. Az alkotás során olyan komplex témák körbejárására van módunk, mint a természet vagy környezetünk mikro- és makrovilága, tudományos és személyes művészeti tapasztalatok párhuzamain át alkotásinkban reflektálhatunk többféle tudomány- és műveltségterület kapcsolódási pontjaira. Lehetőség van egymásra hatásukat tanulmányozni, és/vagy saját mindennapi életünk vizuális tapasztalatait és saját gondolatokat beépíteni a különböző médiákat használó képi ábrázolásba. A pályázat témajavaslatában célunk olyan összetett pályamunkákra ösztönözni a pályázókat, melyben a tárgy iránt érdeklődők a megfigyeléseik, a képi üzenetek megértése és konstruálása során szabad képi tartalmat közvetítő, közlést és kifejezést hordozó alkotást hoznak létre, a tartalmi kidolgozást tekintve a téma kutatásának kibontását is munkájukba foglalják, így prezentálják a kutatott elméleti és vizuális tartalmakat saját koncepció által létrehozott munkájukban.

 

 

 

 1. sz. melléklet

Az alábbiakban az egyes pályaművekkel kapcsolatos elvárások, ajánlások vannak megfogalmazva.

 

Esszé társadalomtudományok esetében:

Egyrészt olyan esszé jellegű (4-8 oldal terjedelem, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1-es sortáv), problémaérzékenységen alapuló pályaművet várunk, melyen keresztül a szerző képes bemutatni azt a látásmódot – az adott társadalomtudományi és/vagy természettudományi jelenséggel, problémával kapcsolatban -, mely jellemzi vagy érdekli korosztályát. A választott téma aktualitását, érdekességét bemutató, a korosztályhoz kapcsolódó, annak érdeklődésére számot tartó érveket, gondolatokat kell tartalmaznia a műnek (témaajánlatok az 1. sz. mellékletben). A témával kapcsolatos szakirodalomnak a pályaműben történő szerepeltetése és a szerző önálló gondolatainak harmonikus egysége fontos sajátossága legyen az elkészített alkotásnak. A felhasznált forrásokat a pályamű végén “Felhasznált irodalom” fejezetben bibliográfiai adatokkal együtt (szerző, megjelenés éve, cím, folyóirat/kiadó stb. vagy internetes hivatkozás) kérjük felsorolni.

 

Esszé természettudományos témában:

Olyan esszé jellegű (4-8 oldal terjedelem, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1-es sortáv), problémaérzékenységen alapuló pályaművet várunk, melyen keresztül a szerző képes bemutatni, hogy a tankönyvekben leírtak, a médiából ismert problémák, leírások, hogyan érintik, befolyásolják környezetünket, mindennapjainkat. A választott téma aktualitását, érdekességét bemutató, a korosztály érdeklődésére számot tartó érveket, gondolatokat kell tartalmaznia a műnek (témaajánlatok az 1. sz. mellékletben). A téma feldolgozását egy szakirodalmi bevezetővel kell kezdeni, amely bemutatja, hogy milyen ismereteket használ fel a szerző a probléma elemzésére, bemutatására. Ebben a részben, illetve a dolgozat további részében felhasznált forrásokat a pályamű végén “Felhasznált irodalom” fejezetben bibliográfiai adatokkal együtt (szerző, megjelenés éve, cím, folyóirat/kiadó stb. vagy internetes hivatkozás) kérjük felsorolni. Fotósorozatnál olyan saját fotókat várunk, amelyek alkalmasak a választott téma megjelenítésére és egy rövid magyarázó szöveggel és összefoglalóval kiegészítve alkalmasak a szerző gondolatainak tolmácsolására.

 

Tematikus fotósorozat esetében:

A versenybe bármilyen géppel (kompakt, DSLR, mobil stb.) készült képet lehet nevezni! A fotókhoz kérjük az alábbi információkat egy dokumentumban leírni: téma megnevezése, a fotó/fotósorozat címe, kép leírása 3-4 mondatban, technika, gyújtótávolság, rekeszérték, készítve, záridő, ISO/Film. Ugyanebben a dokumentumban fontos megadni a pályázó teljes nevét, életkorát, lakhelyét (települését), az iskola nevét és a fotó címét is. A megküldött képek file neveit a következőképpen nevezze el (ékezetek nélkül!):

Kép_címe_Témakör_Vezetéknév_Keresztnév.jpg (pl: Utcan_Portre_Minta_Janos.jpg). A pályázatra beküldhető képek hosszabbik oldala 1500 pixel. A fájlok maximális mérete 2 megabyte (MB) lehet. Mobiltelefonnal készült képek is részt vehetnek a pályázaton! A képeket .jpg formátumban várjuk a fent említett dokumentummal egybetömörítve egy .zip fájlban feltölteni a pályázati felület „Szakmai anyag” mezőhöz. Egy szerző legfeljebb két témában vehet részt a pályázaton. (Egyéb információkat lásd a 4. sz. mellékletben.)

 

Rövidfilm esetében:

Műfaji kötöttségek nélkül maximum 5 perces kreatív filmeket várunk. A filmes pályaműveket mp4 (HD vagy Full HD) formátumban kérjük Google Drive-on keresztül. A jelentkezőknek szükséges a webfelületen lévő „Szakmai anyag” mezőbe feltölteni egy dokumentumot a filmmel kapcsolatosan, amely a következőket tartalmazza: a pályázó(k) neve, életkora, lakhelye (település), az iskola neve és film címe, továbbá rövid leírás a filmről (kb. 10 mondat), stáblista, a film Google Drive elérésének címe.

 

Természettudományos fotó-, filmdokumentáció és egyéb nem esszé jellegű pályázat

A beadás formája megegyezik a tematikus fotósorozat és a rövidfilm esetében leírtakkal. Ez esetben elsősorban a szakmai szempont az elsődleges. Egyéb megvalósításoknál (kerttervezett, makett stb) a pályamunka tartalmazzon egy 2-5 oldalas ismertetőt, amelyben szerepel a pályamű címe, a választott téma rövid ismertetése, a média anyag kapcsolódása kiválasztott témához és egy reflexió, vélemény vagy értékelés az ábrázolt megvalósítás előnyeiről, korlátairól. Az ismertetőben ne legyenek beillesztett képek, csak hivatkozás szerepeljen az egyes képekre (pl. 1. fotó itt), a képeket, filmet drive-on kérjük mellékelni a pályaműhöz. A fotókat kérjük számozni, és a pályázó vezetéknevével kezdődjön az egyes képek neve (pl. Nagy-kerttervezet-1.jpg).

 

Zenei produkció esetében:

A Zenei produkció kategóriában maximum 15 perces műsorokat várunk. A jelentkezőknek pályamunka helyett a weboldalon a „Szakmai anyag” mezőhöz .docx vagy .pdf dokumentum formájában egy rövid leírást szükséges feltölteni, mely tartalmazza az előadó(k), felkészítő tanár(ok) bemutatását, a műsor leírását, illetve a műsorválasztás indoklását. Kérjük, technikai igényeiket is tüntessék fel ugyanebben a dokumentumban.

 

Informatikai témák esetében:

A pályázatra beküldött anyagban, kérjük, hogy szerepeljen az adott informatikai probléma rövid megfogalmazása, fejlesztés esetén annak rövid, szöveges bemutatása, dokumentációja, kódja 3-6 oldalas terjedelemben (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1-es sortáv). Kérjük, hogy kódot, programot vagy alkalmazást ne töltsenek fel a felületre pályázati anyagként, csak szöveges dokumentumot várunk, amelyben feltétlenül szerepeljen a kód, program vagy alkalmazás elérésének webcíme. Amennyiben nem webes szoftverről van szó, úgy kérjük, hogy töltse fel egy tárhelyre (pl. Google Drive, Dropbox) a produktumot, amelynek linkjét helyezze el a szöveges anyagban.

 

Kísérleti bemutató:

Egy kiválasztott fizikai, kémiai, földtudományi jelenség kísérleti bemutatása a Varázstoronyban. A pályamunka benyújtása ebben az esetben egy egyoldalas összefoglaló, amely az alábbi tartalmi elemekből áll össze:

 • a bemutatandó természeti jelenség rövid leírása,
 • a kísérleti eszközök és anyagok megadása,
 • a kísérlet végrehajtásának leírása,
 • a valós jelenség kísérletben megfigyelhető jellemzőinek leírása (fényképes vagy 1 perces rövid videó-dokumentáció készítése lehetséges, de nem szükséges).

 

Vizuális kultúra:

Tárgyi és tématematikus tartalmak tekintetében olyan alkotást/alkotás együttest várunk, mely a diákok egyéni érdeklődését, kutatómunkáját, vizuális képi látásmódjának rögzítését tükrözi. A pályamunkák koncepciójához illeszkedő technikai megvalósítása mellett, a munkanaplóban kérjük a munkafolyamatok rögzítését. A készítés során bármilyen vizes bázisú festészeti technikával, egyedi, illetve sokszorosító grafikai eljárással készült, vagy a technikai keveredések képépítő lehetőségei alkotta pályaművekkel lehet pályázni, méretbeli megkötés nélkül, de szem előtt tartva a technika és koncepció adta határokat. Sorozatok, művészkönyvek, összekapcsolódó képi tartalmak, installációs művek esetén kérjük a munkanapló mellé az elkészült mű dokumentációjának 50 cm x 70 cm tablóját is elkészíteni, mely természetesen több kép együttesét is tartalmazhatja. A művek elkészítését a következő dokumentáció mellékletével maximum 3-4 oldal terjedelmű (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1-es sortáv) munkanaplóval kiegészítve egy dokumentumban kérjük bemutatni: választott téma szubjektív kiindulópontjának ismertetése, kidolgozásának folyamata, koncepciója, a készítés során megismert alkotók és alkotásaik bemutatása, a választott technikai felmerülő nehézségek és személyes tapasztalatok ismertetése által, felhasznált források megjelölésével. A pályázatra a munkákat digitális úton kérjük beküldeni. A beadás formája megegyezik a tematikus fotósorozat esetében leírtakkal egy zip fájlban kérjük feltölteni a pályázat „Szakmai Anyag” mezőhöz. A pályázatok elbírálásáról a feltöltést követően értékelést küldünk, melyben, hangsúlyt helyezünk a képi közlés kifejezés egységére és a tartalmi megvalósítás koncepciójára. A kiértékelésben leírásra kerül, melyek azon munkák, amelyeket kiállításra kész formában, munkanapló tekintetében pedig prezentációra és bemutatásra ajánlunk.

 

 1. sz. melléklet

Az alábbiakban a „Tudományról Diákoknak Kíváncsiságból (TDK) – Tehetségútlevél a felsőoktatásba” program díjátadó ünnepségen (2022. február 3.) az előadásokkal, poszterelőadásokkal, filmek, fotók és kísérletek bemutatásával szembeni elvárások találhatók.

 

Prezentációval kísért szóbeli előadás:

A szóbeli előadásra 8 perces előadásokat várunk, amelyeket 2 perces megbeszélés követ. Az előadások felépítésénél a következő vázlatot kérjük betartani:

 • a dolgozat címe, készítője, iskolája;
 • a dolgozat célja;
 • tartalmi kifejtés;
 • összegzés;
 • irodalomjegyzék.

Az előadásokhoz a power pointos vetítés feltételeit biztosítjuk.

Ajánlás az előadás megtartásához:

 • készíts prezentációt;
 • szabadon beszélj;
 • tartsd az időt!

 

Poszterelőadás:

A poszterbemutató esetén a poszter elkészítésének technikáját nem kötjük meg, elhelyezéséhez paravánt biztosítunk. A poszter készítőjétől 5 perces szóbeli összefoglalót várunk az elkészült poszterről. A poszterelőadás felépítését illetően a következőt várjuk el:

 • a dolgozat címe, készítője, iskolája;
 • a dolgozat célja;
 • tartalmi kifejtés;
 • összegzés;
 • irodalomjegyzék.

A műfajból adódóan ezt természetesen képek, ábrák, grafikonok színesíthetik.

Ajánlás az előadás megtartásához:

 • szabadon beszélj;
 • tartsd az időt!

 

Mozgóképművészeti szekció:

A prezentáció után vetítésre kerül a film.

A prezentáció minimum 4, maximum 7 perces a film megvalósításáról (kutatási téma, koncepció, szinopszis, ötlettől a megvalósításig, a forgatáskörülményei, dramaturgiai megoldások/fókuszpontok, moodboard, helyszínfotók, karakterfotók stb.).

 • Filmkészítő szemmel mi volt az elképzelése, mit és hogyan akart megörökíteni, rögzíteni?
 • A filmhez kellene dátum, hogy mikor készült, helyszín.
 • Mi volt a film készítésének alapgondolata, fő témája és a bemutatási célja?
 • Melyek az elkészített filmjének általános jellemzői?
 • Hogyan mutatkoznak meg a filmben a számotokra fontos (pl. az egyedi kompozíciós, színdramaturgiai, fény-árnyék, tér-mélység, szemszög stb.) jellemzők?
 • Milyen dramaturgiai megoldások figyelhetők meg és milyen fókuszpontokat használ a filmjében?
 • Az elkészült munka témájának rövid összegző bemutatása. Mit fejez ki, illetve mit szeretnél kifejezni az elkészült munkád által?
 • A készítés koncepciójának felvázolása a technikai sajátosságok tükrében. Milyen választott eszközzel, eljárással valósult meg a munkád? Mi indokolta a téma kidolgozásának eszközválasztását: kamera, gyújtótávolság, optikai szűrők, fényformálók, fényterelők stb.?
 • A készítés során gyűjtött inspirációk és ismeretek művészeti gyűjtések kiemelt példáinak bemutatása. Mely alkotók és milyen alkotások inspirálták munkádat és milyen módon tudtad ezt beépíteni saját alkotói folyamatodba?
 • Készítés során felmerült nehézségek, megoldott folyamatok értékelő-összegző bemutatása.

 

Fotóművészet szekció – Tematikus fotósorozat – Ultrafotó

Tematikus fotósorozattal pályázó hallgatóknak: minimum 4 – maximum 6 perces prezentáció a produktumok megvalósításáról (kutatási téma, ötlettől a megvalósításig, az alkotás körülményei, dramaturgiai megoldások stb.), ezután a produktum bemutatása.

 • Nevezze meg a képeken látható témákat és néhány mondatban fogalmazza meg a képeken látottakat!
 • Fotós szemmel mi volt az elképzelése, mit és hogyan akart megörökíteni?
 • A képekhez kellene dátum, hogy mikor készült, helyszín és hogy mit látunk a képeken?
 • Mi volt a képkészítés fő témája és a bemutatási célja?
 • Melyek a megörökített fotótéma általános jellemzői?
 • Miért különleges ez számotokra, hogyan mutatkoznak meg a képen a számotokra fontos (pl. az egyedi kompozíciós, színdramaturgiai, fény-árnyék, tér-mélység, szemszög stb.) jellemzők?
 • Milyen összefüggések, dramaturgiai kapcsolatok figyelhetők meg, mesélhetők el a képek segítségével? Mi a tematika a fotósorozatnál?
 • Az elkészült munka témájának rövid összegző bemutatása. Mit ábrázol a létrehozott fotósorozat? Mit fejez ki, illetve mit szeretnél kifejezni az elkészült munkád által?
 • A készítés koncepciójának felvázolása a technikai sajátosságok tükrében. Milyen választott eszközzel, eljárással valósult meg a munkád? Mi indokolta a téma eszközválasztását: kamera, gyújtótávolság, optikai szűrők, fényformálók, fényterelők stb.?
 • A készítés során gyűjtött inspirációk és ismeretek művészeti gyűjtések három kiemelt példájának bemutatása. Mely alkotók és milyen alkotások inspirálták munkádat és milyen módon tudtad ezt beépíteni saját alkotói folyamatodba?
 • Készítés során felmerült nehézségek, megoldott folyamatok értékelő-összegző bemutatás.

 

Természetfotó szekció:

Nevezze meg a képen látható témát és néhány mondatban megfogalmazni csillagász, meteorológus, biológus szemmel a képeken látottakat. Továbbá azt, hogy fotós szemmel mi volt az elképzelése, mit és hogyan akart megörökíteni. A képekhez kellene dátum, hogy mikor készült, helyszín és hogy milyen állatot, növényt, csillagot, csillagképet stb. látunk a képeken.

A maximum 5 perces bemutató sikerességét néhány – nem kötelező érvényű – ajánlással szeretnénk elősegíteni. A bemutatót 5 rövid részre tagolnánk:

A fotók technikai jellemzőinek bemutatása után egy rövid bemutató a természeti jelenség, táj, élőlény fotón látható jellemzőiről:

 • Mi volt a képkészítés fő témája és bemutatási célja?
 • Melyek a megörökített fotótéma általános természeti (földrajzi, biológiai stb.) jellemzői (élőhely, élőlény fő tulajdonságai, természeti folyamatok stb.)?
 • Miért különleges ez számotokra, hogyan mutatkoznak meg a képen a számotokra fontos, egyedi természeti jellemzők?
 • Milyen összefüggések, folyamatok figyelhetők meg, mesélhetők el a képek segítségével.

 

Képzőművészeti szekció:

A maximum 5-8 perces bemutató sikerességét néhány – nem kötelező érvényű – ajánlással szeretnénk elősegíteni. A bemutatót 4 rövid részre tagolnánk:

 • Az elkészült munka témájának rövid összegző bemutatása. Mit ábrázol a létrehozott munkád? Mit fejez ki, illetve mit szeretnél kifejezni az elkészült munkád által?
 • A készítés koncepciójának felvázolása a technikai sajátosságok tükrében. Milyen választott eszközzel, eljárással valósult meg a munkád? Mi indokolta a téma eszközválasztását?
 • A készítés során gyűjtött inspirációk és ismeretek művészeti gyűjtések három kiemelt példájának bemutatása. Mely alkotók és milyen alkotások inspirálták munkádat és milyen módon tudtad ezt beépíteni saját alkotói folyamatodba?
 • Készítés során felmerült nehézségek, megoldott folyamatok értékelő összegző bemutatás.

 

 1. sz. melléklet

A fotópályázattal kapcsolatos egyéb, szerzői jogi tudnivalók:

A pályázaton való részvétel hiányosságáért/hibájáért, a megküldés sikertelenségéért, az internetes rendszer lassúságáért, leállásáért a kiíró nem vállal felelősséget. A határidő után beérkezett, hiányos, a kiírásnak nem megfelelő pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni a pályázatok elbírálásakor. A benyújtást követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

SZERZŐI JOGOK:

A beküldött fotók tartalmi és teljes jogi felelőssége a pályázót terheli. A pályázók alkotásaik beküldésével nyilatkoznak arról, hogy rendelkeznek a képek személyiségi jogi engedélyeivel. Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyiséghez fűződő jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb személyiséghez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik.

SZERZŐI ÉS SZEMÉLYISÉGI JOGI FELTÉTELEK:

Pályázó a pályázat megküldésével lemond az alábbi felhasználások tekintetében, illetve a fotók pályázatra való elküldésével díjigény nélkül engedélyezi, hogy:

 • az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a fotókat a pályázat idején a pályázattal kapcsolatos felületeken (honlap; facebook-oldal) és esetlegesen a pályázat kapcsán rendezendő kiállításon közzétegye;
 • a fotók egy esetleges kiállítás keretében a nyilvánosság számára hozzáférhetők legyenek;
 • az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem archívumában időbeli korlát nélkül tárolhassa a fotókat. A fenti célok érdekében az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem jogosult a fotók tárolására digitális formában, illetve elektronikus eszközön, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kommunikációs felületein (print és online) a képeket korlátlan ideig felhasználja.